1.
Ranisio G. Caro Luigi, caro Maestro. EA [Internet]. 20 gennaio 2023 [citato 5 marzo 2024];10(1):195-202. Available at: https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/413