Resta, Patrizia. «Utopie». EtnoAntropologia 1, no. 1/2 (gennaio 14, 2014): 1–10. Consultato giugno 15, 2024. https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/73.