Resta, P. Ā«UtopieĀ». EtnoAntropologia, vol. 1, n. 1/2, gennaio 2014, pagg. 1-10, doi:10.1473/etnoantropologia1.