Resta, Patrizia. 2014. Ā«UtopieĀ». EtnoAntropologia 1 (1/2):1-10. https://doi.org/10.1473/etnoantropologia1.