Baldi, Alberto. (2022) 2023. Ā«Aprire StradeĀ». EtnoAntropologia 10 (1):217-26. https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/415.