Zito, Eugenio, e Alberto Baldi. 2020. Ā«EditorialeĀ». EtnoAntropologia 7 (2):3-6. https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/314.