Baldi, Alberto, e Eugenio Zito. 2019. Ā«EditorialeĀ». EtnoAntropologia 7 (1):3-6. https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/300.