[1]
Mykhaylyak, T. 2017. Fedir Kindratovyč Vovk: una vita per l’antropologia. EtnoAntropologia. 4, 2 (lug. 2017), 151–170. DOI:https://doi.org/10.1473/223.